A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása

hviA Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása.


 

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása

az iroda elérhetőségéről, illetve a Választási Információs Szolgálatról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI.15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint az HVI vezetőjének nevét, a választási iroda helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax számát a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

HVI vezetője: Vincze Miklós

HVI vezető helyettese: Verosztáné Csorba Mónika

A HVI elérhetőségei:

Cím: Fülöpháza, Kossuth u. 5.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel. és Fax: 76/377-182, 76/546-054, 76/546-041

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés,

jogi információ, szavazatszámláló bizottságok tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások szervezése:

Fülöpháza, Kossuth u. 5. Nagyné Balogh Csilla és Csonka Katalin

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

76/377-182

Az információs szolgálat hétfőtől-péntekig 8.00 órától 16,00 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6,00 órától 19,00 óráig hívható a megadott telefonszámokon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Fülöpháza 1 szavazókörös település.

A szavazókör akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a szavazóhelyiségben lehet.

Az a választópolgár, aki legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A lakcímigazolvány és –személyazonosító igazolvány vagy

-útlevél vagy

-vezetői engedély vagy

B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 06.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodában.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthat be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

-a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon

-ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

-a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

-akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is lejuttatható a lakóhely szerinti helyi választási irodába ( a mozgóurna iránit kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Vincze Miklós HVI vezető


Kapcsolat

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Fülöpházi Kirendeltség
Vincze Miklós jegyző

Cím: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Telefon: 76/377-182, 76/546-054
Fax: 76/377-182
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.